Closet Knobs
 Zinc Alloy
D 1-3/16" H 1-3/16"
 
 Solid Brass
D 1" H 15/16"
DP-520
Finish
SBK-416
Finish

DP-520-PB

DP-520 -PC

DP-520 -SB

DP-520 -SC

 
Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
 
SBK-416-PB

SBK -416-PC

SBK -416-SB

SBK -416-SC

 
Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
             
 Solid Brass
D 1-3/8" H 1-5/16"
 
   
SBK-418
Finish

SBK-418-PB

SBK-418-PC

SBK-418-SB

SBK-418-SC

 
Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
       
           
Solid Wire Pulls D 5/16 (Aluminum, Brass, Steel, SS)
 
Wire Pull, C/C 3"D 5/16" H 1-1/4"
   
Wire Pull, C/C 3.5"D 5/16" H 1-1/4"
WP-3
Finish
WP-35
Finish

SB-330-DC

SB-330-PB

SB-330-PC

SB-330-SB

SB-330-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
 
SB-335-DC

SB-335-PB

SB-335-PC

SB-335-SB

SB-335-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
             
 
Wire Pull, C/C 4"D 5/16" H 1-1/4"
   
Wire Pull, C/C 96mmD 5/16" H 1-1/4"
WP-4
Finish
WP-96
Finish

SB-340-DC

SB-340-PB

SB-340-PC

SB-340-SB

SB-340-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
 
SB-396-DC

SB-396-PB

SB-396-PC

SB-396-SB

SB-396-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
             
Solid Brass Decorated Pulls D 3/8
 
Two Tone Pull


C/C 4"
D 3/8" H 1-1/8"
   
Two Tone Pull


C/C 96mm
D 3/8" H 1-1/8"
HDL-644
Finish
HDL-649
Finish

HDL-644 -BC

HDL-644-CB
 
Brass Bar and Chrome Feet

Chrome Bar and Brass Feet
 
HDL-649-BC

HDL-649-CB
 
Brass Bar and Chrome Feet

Chrome Bar and Brass Feet
             
 
Central Decrated Pull


C/C 3"
D 3/8" H 1-1/4"
 
 
Central Decrated Pull


C/C 4"
D 3/8" H 1-1/4"
SB-331
Finish
SB-341
Finish

SB-331-DC

SB-331-PB

SB-331-PC

SB-331-SB

SB-331-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
 
SB-341-DC

SB-341-PB

SB-341-PC

SB-341-SB

SB-341-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
           

 
Central Decrated Pull


C/C 96mm
D 3/8" H 1-1/4"
       
SB-397
Finish
     

SB-397-DC

SB-397-PB

SB-397-PC

SB-397-SB

SB-397-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
       
             
Steel Arch Pulls D 3/8
 
Arch Pull


C/C 128mm
D 3/8" H 1-3/16"
   
Arch Pull


C/C 96mm
D 3/8" H 1-3/16"
AR-559
Finish
AR-555
Finish

AR-559-DC

AR-559 -PB

AR-559 -PC

AR-559 -SB

AR-559 -SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome
 
AR-555-DC

AR-555-PB

AR-555-PC

AR-555-SB

AR-555-SC

 
Dull Chrome

Polished Brass

Polished Chrome

Satin Brass

Satin Chrome